Våra certifieringar och licenser

säker vatteninstallation logo

Certifierat enligt regelverket för Säker Vatten

Teknikrör är naturligtvis certifierat enligt regelverket för Säker Vatten.
Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.
Läs mer om Säker Vatten på www.sakervatten.se

swedac ackreditering logo

Swedac ackreditering för trycksättning med gas

Teknikrör innehar ackreditering för trycksättning med gas av Swedac (8131 ISO/IEC 17020 C).
För att vara säker på att rörledningar och tryckkärl fungerar ska de kontrolleras. Ett sätt att göra det är genom provningsmetoden trycksättning med gas. Provning via trycksättning med gas är ett riskfyllt arbetsmoment eftersom det inte går att vara säker på att anordningen håller. På grund av dessa risker finns föreskrifter för provning med över- eller undertryck. Provningsutrustningen, tillsammans med riskbedömning och kompetens hos provpersonal, har en viktig och central del i föreskriften. Enligt föreskriften ska alla verksamheter som använder trycksättning med gas som provningsmetod vara ackrediterade av Swedac. Föreskriften gäller säkerhet både för egen personal och för andra personer. Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet. Krav och föreskrifter finns i: AFS 2006:8, Föreskrifter för provning med över- och undertryck.
Läs mer om Swedac på www.swedac.se

svetskommissionen logo

Svetsprocedurer

Teknikrör har IWS kompetens och gasrättigheter för naturgas och stadsgas.
Vår personal är utbildad för:
•  Orbitalsvetsning
•  TIG-svetsning (vit & svart nivå)
•  Bågsvetsning (vit & svart nivå)
•  Svetsning av plaströr
Läs mer om Svetskommissionen på www.svets.se

energigas sverige logo

Medlem i Energigas Sverige

Teknikrör är medlem i Energigas Sverige.
Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är kontaktyta mellan våra medlemmar och beslutsfattare, media, näringsliv samt allmänhet. Energigas Sverige arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får ett långsiktigt hållbart energisystem. Energigas Sverige vill förstärka den positiva utveckling som energigaserna har. Energigaser är en självklar del av det hållbara samhället och bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.
Läs mer om Energigas Sverige på www.energigas.se